Program Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”
“Investitii pentru viitorul dumneavoastra”
Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Scurta descriere a proiectului:

Proiectul propus consta in dezvoltarea unui nou sistem mobil de inspectie neintruziva cu radiatie gama pentru vehicule si containere (generatia 2), folosind 2 unitati mobile care se deplaseaza sincronizat pe langa obiectul inspectat comparativ cu sistemul existent bazat pe o singura unitate mobila (generatia 1). Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea prototipului si pregatirea pentru intrarea in fabricatie a produsului. Datorita complexitatii produsului, dezvoltarea este posibila doar prin intermediul Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE), Axa prioritara 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, Operatiunea 2.3.3 „Promovarea inovarii în cadrul întreprinderilor”.

 

Beneficiar:

MB TELECOM Ltd SRL, Calea Bucurestilor nr 3A OTOPENI, ILFOV, cod postal 075100

Operatiunea:

2.3.3. Promovarea inovarii în cadrul firmelor

 

ID/SMIS/nr. 362/5740 Contract 94 din data de 2.02.2010

 

Perioada de derulare a proiectului:29 luni, 02.02.2010 – 30.06.2012 

 

Locatia proiectului (regiunea): BUCURESTI-LFOV

 

Cheltuiala certificata:

  • Finantare nerambursabila: 1.725.450 lei
  • Finantare privata: eligibila 2.148.550 lei